Vuistregels voor bespeelbaarheid banen in de winter

Tijdens de wintermaanden is Flehite gewoon open en kan er onder normale omstandigheden worden gespeeld en getraind op de banen. Als er sprake is van vorst en dooi, kan er niet worden gespeeld. Hieronder staan de vuistregels waarmee rekening moet worden gehouden. 

VORST 

Kale vorst (=vorst zonder sneeuwbedekking) of droge vorst Een bevroren gravelbaan is in principe prima bespeelbaar. Een bevroren tennisbaan voelt harder aan en bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem. Let wel altijd op eventuele gladheid en mogelijk verhoogde belijning (kans op verzwikken van enkels). Problemen met de bespeelbaarheid van gravelbanen ontstaan pas op het moment dat er sprake is van opdooi, een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt.   

OPDOOI

Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door de bevroren en ondoorlatende lagen onder de gravel toplaag. Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter!

Indien bij het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag onder de gravel toplaag. Met bespeling van de baan zal gewacht moeten worden tot het water is verdwenen. Normaliter zal dit 1 tot 2 dagen duren. Blijft er geen water op de baan staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in beginsel weer worden gespeeld. Als je bij betreding van de baan merkt dat deze nog zacht is het gravel wordt ingedrukt, dan zijn de banen nog niet bespeelbaar. De stuit van een bal kan ook zekerheid bieden. Een vallende bal op een baan met opdooi zal nauwelijks opstuiten. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 9306

LTV Flehite

Zandbergenlaan 42A
3817 GN Amersfoort