Blessure en Zwangerschapsregeling

Wil je in aanmerking komen voor een kortingsregeling vanwege een blessure of vanwege zwangerschap meld dit dan bij de ledenadministratie ([email protected]).

Bij jeugdleden kan de wettelijk vertegenwoordiger dit doen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling:
  • De blessure bestond en is gemeld voor aanvang van het seizoen (1 april). Blessures die na de start van het seizoen ontstaan, ook al is er nog niet getennist, zijn uitgesloten van deze regeling.
  • Er kan een dokters- (in geval van een blessure) of zwangerschapsverklaring overlegd worden.
  • Het lid blijft gedurende het lopende en navolgende seizoen lid.
  • Het lid betaalt voor het blessureseizoen wel de volledige contributie plus bargeld (bargeld alleen in geval van seniorenlidmaatschap). Alleen in het geval er bardienst wordt gedraaid, wordt het bargeld aan het eind van het seizoen teruggestort.
  • Het lid speelt het gehele seizoen niet, er wordt op geen enkel moment op Flehite getraind of een wedstrijd gespeeld.
  • De lidmaatschapspas wordt niet afgegeven.

Voor leden die halverwege het seizoen toch weer kunnen/willen tennissen vervalt de kortingsregeling. Zij kunnen hun pas alsnog opvragen bij de ledenadministratie.

De korting wordt verleend in het volgende seizoen, waarin het lid wel weer tennist. De korting bedraagt dan 50% op de vastgestelde contributie exclusief bargeld voor het nieuwe jaar.

Deze regeling herziet eerdere regelingen, is bekrachtigd in de Algemene Ledenvergadering van november 2011 en is van kracht sinds 2013.

In eventuele niet genoemde situaties of indien een verschil van inzicht ontstaat, beslist het bestuur van Flehite.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 9306

LTV Flehite

Zandbergenlaan 42A
3817 GN Amersfoort