Vertrouwenscontactpersonen binnen Flehite

De rol van de vertrouwenspersoon

Tennisvereniging Flehite wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met tennissen. De vereniging wil alles op alles zetten om zaken  als ‘ pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie te voorkomen.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet werd voorkomen. Binnen Flehite willen wij dit graag voor zijn. Dat is één van de redenen waarom twee vertrouwenspersonen zijn aangesteld. Centrale aanspreekpunten voor ieder lid op de club.

De vertrouwenscontactpersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt over een ongewenst situatie of waarvan je bang bent dat daarop niet serieus wordt geregeerd. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.

Daarbij geldt: snel melden, erover praten en zorgen dat vroegtijdig een einde wordt gemaakt aan de ongewenste situatie, zodat deze niet verergert en ook herhaling kan worden voorkomen.

In welke situaties kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen? Als je vragen hebt over:

  • pesten en gepest worden;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een clubgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.
Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen? 

Van de gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat jij daar a. toestemming voor hebt gegeven en b. van op de hoogte bent.

 

De vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welk aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

De vertrouwenscontactpersonen binnen Flehite zijn: Marti Hazelhoff (links) en Henriët Bolt (rechts). Je kunt contact met hen opnemen via [email protected] of [email protected].

Wil je liever iemand van buiten de club spreken, neem dan contact op met het  Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, bereikbaar op 0900-202 55 90 (maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur) of e-mail [email protected]

De KNLTB heeft een Algemene Gedragscode Fair Play opgesteld waarin je duidelijk kunt lezen welk gedrag er wel en welk gedrag niet op de tennisbaan thuishoort.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 9306

LTV Flehite

Zandbergenlaan 42A
3817 GN Amersfoort