Plaatsingsbeleid Competitie

ALGEMEEN COMPETITIE

Van ieder team dat zich als team inschrijft, dient ook iedere deelnemer zich afzonderlijk schriftelijk in te schrijven. Vanwege de drukte zal dit strikt gehanteerd worden. De starttijden van de (zaterdag)competitie kunnen variëren van 08:30 tot 16:00.  

INLEIDING EN AANLEIDING PLAATSINGSBELEID

Competitiedeelname aan de voorjaarscompetitie is populair. Onze vereniging heeft een groot aantal competitiespelers en competitieteams. Gelet op de beperkte baancapaciteit hebben we gekozen om een lotingsbeleid op te stellen. Wij hanteren momenteel een tijdslot van anderhalf uur per wedstrijd. Dit is feitelijk een erg krappe benadering van de tijdsduur van een wedstrijd, dit is namelijk inclusief inspelen. We gaan instellen dat inspelen daadwerkelijk 5 minuten duurt en niet langer. Zo kunnen we hopelijk alle teams op hun aanvangstijd laten starten. (Indien een team niet binnen een uur de baan op kan, bestaat de mogelijkheid dat de tegenstander de KNLTB hiervan op de hoogte brengt, en riskeert de vereniging een boete.)  

PLAATSINGSBELEID ·       

  • Wanneer een team wordt uitgeloot, is dit team het daaropvolgende jaar (niet kalenderjaar) verzekerd van competitiedeelname. Indien uitgeloot, wordt het team vrijgesteld van loting voor de daaropvolgende twee competitierondes (voor- en najaar). Definitie van ‘hetzelfde team als vorig jaar’ geldt als er minimaal 4 dezelfde spelers zijn.
  • Als je team bij uitloting naar een andere dag wil, hebben de teams die die dag als 1e voorkeur hebben opgegeven, voorrang op deelname. Indien voor de 2e voorkeursdag al een loting nodig is, vervalt de mogelijkheid voor je team om op deze dag deel te nemen. 
  • Is op een 2e of 3e voorkeursdag bijvoorbeeld nog 1 plek vrij, waar 3 uitgelote teams aanspraak op willen maken, volgt wederom een loting.
  • Het niet-inschrijven in een competitie heeft geen opschortende werking ten aanzien van de vrijstelling van een jaar na moment van loting.
  • Jeugd competitieteams (in de jeugdcompetitie) zijn uitgesloten van loting, zolang het aantal jeugdteams geen disproportioneel deel uitmaken van het totaal aantal ingeschreven competitieteams. Het Bestuur bepaalt wanneer er sprake is van disproportionaliteit.
  • Junioren in seniorencompetities zijn vrijgesteld van loting.
  • Een kampioenschap in het voorjaar geeft vrijstelling van loting in het volgende voorjaar, mits ‘hetzelfde team’ als vorig jaar deelneemt.
  • Elke vereniging krijgt in de voorjaarscompetitie dezelfde competities en klassen toegewezen als vorig jaar (opgebouwde rechten). Als deze competities en klassen niet opnieuw door de vereniging worden benut, vervallen ze. Nieuwe teams worden standaard in de laagste klassen geplaatst. Het uitloten van teams in hogere klassen maakt dus dat er steeds meer teams in de laagste klassen uitkomen en sterkere teams zich weer een weg moeten banen naar de competitie waarin ze thuishoren. Vandaar dat voor dit doel maximaal 25% van het totaal aantal ingeschreven teams kan worden vrijgesteld van loting. De prestatieve teams, die in de (sub)top klassen spelen, maken daar altijd onderdeel van uit. Na inschrijving stelt de TC vast welke teams hiervoor in aanmerking komen.
  • De loting wordt gedaan door de TC (Roy, Dorien, Susan voor voorjaarscompetitie 2024), met de voorzitter (Tamara) als onpartijdige toehoorder.
  • Het Bestuur beslist in onvoorziene gevallen. ·       

De procedure wordt periodiek geëvalueerd, hetgeen kan leiden tot aanpassingen. Voor de najaarscompetitie geldt dat je zelf een team kunt samenstellen en je kunt opgeven. Mochten er meer teams zijn dan beschikbare banen, dan zal er worden geloot. Ieder opgegeven team loot mee. Een team dat wordt uitgeloot, heeft het volgende najaar speelrecht. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 9306

LTV Flehite

Zandbergenlaan 42A
3817 GN Amersfoort