Informatie over lidmaatschap

Contributie

De contributie voor 2024 is met algemene stemmen goedgekeurd tijdens de ALV van november 2023.

De bedragen voor contributie inclusief toeslag 2024 staan hieronder weergegeven.
 
Contributie Bedrag
Seniorlid € 200
Seniorlid nieuw vanaf 1 juli € 135
Daglid € 145
Adolescentenlid (18-23 jaar) € 125
Jeugdlid € 80
Bargeld (geldt niet voor junior leden) € 80
Entreegeld senior € 25
Entreegeld junior € 15

 

De contributie wordt aan de start van het seizoen (ca. 1 februari) via automatische incasso afgeschreven. Mocht dit om welke reden ook een probleem opleveren, neem dan vooraf contact op met de penningmeester via [email protected]. Bij stornering van de incasso zal € 10 administratiekosten in rekening worden gebracht. De contributie van seniorleden en adolescentleden (leden die in het kalenderjaar 18, 19, 20, 21 of 22 jaar zijn of worden) wordt vermeerderd met € 80,- ‘bargeld’. Dit geldt niet voor leden die na 31 juli van het betreffende jaar 18 jaar worden. Het ‘bargeld’ wordt na afloop van het seizoen (in januari) teruggestort indien er 8 uur bardienst is gedraaid. De eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden bedragen ook dit jaar 25,00 euro voor nieuwe senioren en 15,00 euro voor nieuwe junioren. 

Ledenpas

De ledenpas wordt eenmalig verstrekt bij aanvang van een lidmaatschap. Deze is meerdere jaren geldig indien de contributie betaald wordt via automatische incasso. Met de ledenpas kan een baan gereserveerd worden via het afhangbord in de hal van het clubhuis. Daarnaast kan met de ledenpas het hek geopend worden aan de Waterdaal. Als de banen niet bespeelbaar zijn dan kan de toegangspoort niet geopend worden.

Wijziging persoonsgegevens

Eventuele wijzigingen in persoon- of adresgegevens kun je doorgeven aan [email protected]. Deze worden ook doorgegeven aan de KNLTB.

Contributievragen

Vragen over contributie of automatische incasso kun je stellen aan [email protected].

Blessure of zwangerschap

In geval van blessure of zwangerschap is er mogelijk een blessure/zwangerschap regeling van toepassing.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats door vóór 1 december per email uw opzegging te sturen aan [email protected]. Pas nadat je een ontvangstbevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen is er daadwerkelijk opgezegd.

Parkregels

Voor alle leden gelden de parkregels.

Introduceren

Na de voorjaarscompetitie is het mogelijk om per lid maximaal drie keer in een seizoen iemand te introduceren. Hiervoor gelden de introducee-regels.

Statuten

De statuten van de vereniging kun je hier downloaden.

Vrijwilligersbeleid

Lees meer over het Vrijwilligersbeleid van Flehite.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 9306

LTV Flehite

Zandbergenlaan 42A
3817 GN Amersfoort