Vrijwilliger aan het woord

Onze club draait op vrijwilligers (ruim 20% van de seniorenleden vervult een functie als vrijwilliger). En dat straalt af op de sfeer van de club. De binding met elkaar is groot en je leert elkaar goed kennen als je regelmatig aanhaakt bij een commissie of toernooiorganisatie.  

In deze rubriek komen vrijwilligers aan het woord. Wat drijft hen? En waar kijken ze met trots en plezier op terug? 

 

Vrijwilliger aan het woord… Marieke Geurtsen

In 2003 verhuisde Marieke vanuit Breda naar Amersfoort en was ze op zoek naar een leuke tennisclub om competitie bij te spelen. Ze wilde in ieder geval gravel spelen en al fietsende kwam ze terecht bij Flehite. Daar raakte ze aan de praat met Peter van Valkenhoef (toen trainer van Flehite) en dat gesprek was zo leuk dat ze besloot om lid te worden.. “Ik voelde me gelijk welkom”.  

De perfecte manier om nieuwe mensen te leren kennen “Omdat ik niemand kende in Amersfoort, besloot ik gelijk een actieve bijdrage te leveren en belandde ik bij de Barcommissie. Zo kon ik nieuwe mensen leren kennen.” Dat beviel zo goed dat Marieke in de jaren daarna bijna alle commissies van binnenuit heeft gezien: zoals de TC (7 jaar), het bestuur (5 jaar), ITA Veteranen toernooi (8 jaar), en ook was ze VCL, VTL en Bondsgedelegeerde. En ook nu is ze nog actief in het organiseren van de Damesdag, de klaverjasavonden, de senioren clubkampioenschappen en Lustrum Commissie 70 jaar. “Het is leuk om te zien hoe zo’n tennisvereniging werkt, wat er allemaal bij komt kijken.”  

Uiteindelijk heeft ze een nieuwe functie in het leven geroepen, dat van de Vrijwilligerscoördinator. “Flehite draait op vrijwilligers. Ongeveer 20% van de seniorenleden draagt een steentje bij aan de club. Het is belangrijk dat vrijwilligers happy blijven en zich welkom voelen binnen de club. Daarom organiseren we ook de jaarlijkse vrijwilligersavond, regel ik de bedankjes voor de verschillende commissies en werkgroepen en probeer ik nieuwe leden weg wijs te maken en ze te wijzen op de mogelijkheden binnen de club...”  

Er is altijd wel iemand bereid om in te stappen

“Wat ik zo mooi vind is dat mocht je besluiten te stoppen met een commissie of toernooi, dat er altijd wel weer iemand anders is die dan instapt. Dat er altijd wel mensen zijn die bereid zijn om even te helpen. Het gaat om een hele diverse groep mensen, jong, oud, lang lid of recent lid.  

Waarom zou je je als vrijwilliger inzetten bij Flehite? “Laten we eerlijk zijn: Flehite organiseert heel veel. En daar maak ik zelf ook dankbaar gebruik van. Dus los van dat ik het zelf erg leuk vind om actief betrokken te zijn bij deze club en met enthousiaste mensen allerlei dingen te organiseren en te regelen, vind ik het ook fijn om mijn steentje hieraan bij te dragen.”  

“Nog een voordeel van vrijwilligerswerk bij Flehite is dat je ook andere mensen ontmoet buiten je eigen kring en speelgroepje.” En ook de openheid in de commissies waardeert Marieke. “Het enthousiasme waarmee je telkens weer verwelkomd wordt als je erbij komt.”  

Waaraan draag je vooral dierbare herinneringen mee?

Zoals Marieke hierover praat, klinkt het bijna verslavend: Met een groep enthousiaste leden plannen maken en thema’s uitwerken voor een toernooi of feest, de club mooi versieren… Als je haar vraagt naar haar meest dierbare herinneringen, moet ze daar toch wel even over nadenken. “Aan de ene kant heb ik erg goede herinneringen aan mijn bestuurstijd, waarin veel in werking is gezet, zoals aandacht voor duurzaamheid en voor vrijwilligers. Maar als ik toch moet kiezen dan kies ik voor de Fly-hite ITA Veteranen in 2018, mijn laatste jaar als wedstrijdleider. Het was hilarisch! Hoe iedereen er vol voor ging, zich in stewardessenkostuums hees en met trollies rondliep. En dan ook het enthousiasme van de deelnemers. Daar krijg je energie van!”  

Dit doen we toch maar mooi met elkaar “Ik ben er enorm trots op wat wij als leden en vrijwilligers allemaal bereiken bij Flehite. Dat er altijd mensen bereid zijn om iets op te pakken, en de goede sfeer waarin dit allemaal gebeurt. Dat geeft me enorm veel energie en daarom ga ik er ook zeker nog jaren mee door!”   

Tegen de leden wil Marieke tot slot graag zeggen “Als je het lastig vindt om ertussen te komen en nieuwe mensen te ontmoeten, help jezelf en de club en lever een bijdrage. En het hoeft echt niet altijd een commissie te zijn, het kan ook één ding zijn, zoals meehelpen aan een dagtoernooi, hand en spandiensten leveren bij toernooien, meehelpen aan lustrum activiteiten, een woensdagavond achter de toss tafel zitten of Mark helpen bij het broodjes smeren.” (augustus 2023) 

Wil jij ook als vrijwilliger je steentje bijdragen en 
andere leden beter leren kennen?
Kijk bij de vacatures!

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 9306

LTV Flehite

Zandbergenlaan 42A
3817 GN Amersfoort