Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van L.T.V. Flehite, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31021921, hierna te noemen: 'Flehite'. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan de ledenadministratie. In de tabel aan het eind van deze privacy verklaring kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Cookies

Flehite maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Voor de huidige website van Flehite is het geven van een toestemming niet nodig. We gebruiken de volgende cookies op flehite.nl:

 • _ga (google analytics)
 • _gat_gtag_UA_74493024_1 (google analytics)
 • _gid (google analytics)

Google analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.

 • _hjIncludedInSample (hotjar)

Hotjar is een online dienst waarmee we inzichten krijgen in het gedrag van de bezoekers van onze website. Via Hotjar verzamelen we feedback van de gebruikers en genereren heatmaps om inzicht te krijgen in het klikgedrag.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Flehite uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die Flehite met u heeft, tenzij Flehite wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Dit betreft ook het verstrekken van foto- of videomateriaal. Flehite kan en is niet verantwoordelijk voor foto- of videomateriaal dat door derden wordt verspreid. In de tabel aan het eind van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Flehite te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Flehite op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Flehite deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Flehite hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Flehite treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Flehite. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Flehite raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Flehite past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Flehite raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Flehite er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Flehite wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: ledenadministratie
E-mail [email protected]
Telefoonnummer 033-4619306
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wijzigt als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd in mei 2018. Tabel gegevensverwerking

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Aanmeldingsprocedure voor nieuw lid Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden Naast ledenadministratie geen andere ontvangers
Uitvoeren ledenadministratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IBAN nummer
 • Lidmaatschapsnummer
 • Bondsnummer
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst. Na opzegging uitsluitend voor onbepaalde tijd in edenadministratie in het bestand t.b.v. reünies etc. Financiële gegevens in administratie voor 7 jaar (wettelijke termijn). Intern:
 • Penningmeester
 • Barcommissie (voor uitbetaling bargelden)
 • Leden met toegang tot afhangbord (geen financiële gegevens)
 • Communicatiecommissie (geen financiële gegevens)
Extern:
 • Boekhouder
 • KNLTB
 • KNLTB Club
Het verrichten en versturen van aankopen zoals clubkleding
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
Indien nodig:
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Verantwoordelijke commissie
 • Producent
 • Vervoerder
Communicatie binnen de vereniging, versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Aanhef
 • Voorletters
 • Ingeschreven voor de nieuwsbrief (j/n)
 • Emailadres
 • Rating van het contact
 • Datum toegevoegd
 • Laatst aangepast
 • Bron (waar komt de data vandaan?)
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst Zolang de lidmaatschapsovereenkomst geldig is. Mailchimp Joomla CMS (t.b.v. commissies)
Inschrijven voor activiteiten van de vereniging via formulieren op de website
 • inloggegevens van commissie
 • gegevens van alle formulieren die via de site verstuurd of ingevuld worden (hierbij horen ook het 'stel een vraag' en 'stel een vraag aan de commissie' contactformulieren)
 • naam en knltb nummer van alle competitie spelers
Toestemming op de in te vullen formulieren. Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Verschillende commissies binnen Flehite
Uitnodigingen en berichtgevingen ten behoeve van toernooien en aankondiging van toernooien Van deelnemers en oud deelnemers aan toernooien:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • IBAN nummer
Toestemmingsverklaring Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Leden van de toernooicommissies met toegang tot Toernooiplanner.
Uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor medewerkers
 • NAW gegevens
 • Geb datum
 • BSN nummer
 • Kopie paspoort
 • Contractdata
 • Verslagen evaluatie- en beoordelingsgesprekken
 • Loonbelastingverklaring
 • Salarisstroken
Uitvoering van de arbeidsovereenkomst Wettelijk  7 jaar voor boekhouding Via Penningmeester:
 • Salarisadministratie
 • Leidinggevende
 • Bestuur
 • Verzekeraars (pensioen, ziekteverzuim)
 • Belastingdienst

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 9306

LTV Flehite

Zandbergenlaan 42A
3817 GN Amersfoort