Informatie voor leden

Contributie

De contributiebedragen 2021 staan hieronder weergegeven.

ContributieBedrag
Seniorlid€ 200
Seniorlid nieuw vanaf 1 juli€ 166
Daglid€ 143
Jeugdlid€ 80
Bargeld€ 60
Entreegeld senior€ 25
Entreegeld junior€ 15

De contributie wordt aan de start van het seizoen (ca. 1 maart) via automatische incasso afgeschreven. De contributie van seniorleden (leden die in het kalenderjaar 18 jaar zijn of worden) wordt vermeerderd met EUR 30,- ‘bargeld’. Dit geldt niet voor leden die na 31 juli van het betreffende jaar 18 jaar worden). Het ‘bargeld’ wordt aan het einde van het seizoen (in december) teruggestort indien er 4 uur* bardienst is gedraaid.

* NB Het bargeld van 2020 (EUR 60,-) kan ook dmv extra bardiensten worden terugverdiend in 2021, vanwege sluiting van de bar in 2020 ivm Corona.

Ledenpas

De ledenpas wordt eenmalig verstrekt bij aanvang van een lidmaatschap. Deze is meerdere jaren geldig indien de contributie betaald wordt via automatische incasso. Met de ledenpas kan een baan gereserveerd worden via het afhangbord in de hal van het clubhuis. Daarnaast kan met de ledenpas het hek geopend worden aan de Waterdaal. Als de banen niet bespeelbaar zijn dan kan de toegangspoort niet geopend worden.

Wijziging persoonsgegevens

Eventuele wijzigingen in persoon- of adresgegevens kun je doorgeven aan ledenadministratie@flehite.nl. Deze worden ook doorgegeven aan de KNLTB.

Contributievragen

Vragen over contributie of automatische incasso kun je stellen aan penningmeester@flehite.nl.

Blessure of zwangerschap

In geval van blessure of zwangerschap is er mogelijk een blessure/zwangerschap regeling van toepassing.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats door vóór 1 december per email uw opzegging te sturen aan ledenadministratie@flehite.nl. Pas nadat je een ontvangstbevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen is er daadwerkelijk opgezegd.

Parkregels

Voor alle leden gelden de parkregels.  

Introduceren

Na de voorjaarscompetitie is het mogelijk om per lid maximaal drie keer in een seizoen iemand te introduceren. Hiervoor gelden de introducee-regels.

Statuten

De statuten van de vereniging kun je hier downloaden

Vrijwilligersbeleid

Lees meer over het Vrijwilligersbeleid van Flehite.