Clubhuis en bar

Als het park open* is, is er in elk geval een deel van het clubhuis open. Toegankelijk zijn dan de kleedkamers die voorzien zijn van douches en WC’s, het afhangbord en de AED (Automatische Defibrillator), die direct rechts in de hal voorbij de toegangsdeur hangt. Doorgaans zijn de openingstijden gedurende het seizoen van 9.00 tot 23.00 uur. Bij overmatige regen en vorst in de grond zijn de banen niet bespeelbaar en is het park gesloten. Het hek aan de Waterdaal zal dan niet geopend kunnen worden met de KNLTB-pas).

Als er barbezetting is, dan zal ook de rest van het clubhuis geopend zijn en kunnen er consumpties aan de bar gekocht worden. Er kan alleen met pinpas of met saldo op de KNLTB-pas betaald worden.

Bardienst

De bar van Flehite wordt gerund door haar leden. Van alle leden ouder dan 18 jaar wordt verwacht dat zij minimaal 8 uur bardienst per tennisseizoen draaien. Vanaf het begin van een nieuw tennisseizoen kan je je via online barrooster inschrijven voor bardiensten tijdens het komende tennisseizoen. Dit gebeurt in de dienstenplanner van de KNLTB. Voor aanvang van je bardienst verstrekt de barcommissie je per mail aanvullende instructies.

Voor het inschrijven kun je de Bardienst Inschrijfpagina raadplegen.

 

*Wil je meer weten over het openen en sluiten van het park? Kijk dan hier.

IVA certificaat

Iedereen die bardienst draait dient in het bezit te zijn van een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) certificaat. Dit certificaat kan online behaald worden via www.nocnsf.nl/iva. Je volgt via deze site een online cursus van circa 20 minuten waarna een aantal vragen wordt gesteld. Bij voldoende goed beantwoorde vragen wordt het certificaat per mail aan je toegestuurd. Voordat je de cursus start vul je je eigen gegevens in. Bij ‘naam barverantwoordelijke’ en ‘mailadres barverantwoordelijke’ vul je respectievelijk ‘barcommissie’ en ‘barcommissie@flehite.nl’ in.
Let op: zonder certificaat kun je geen bardienst draaien.