Update Corona-maatregelen LTV Flehite (vanaf 13 november)

In de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn aangescherpte Corona-maatregelen benoemd. Deze zijn op 13 november al van kracht en duren in ieder geval tot 4 december 2022.

Het goede nieuws is dat we kunnen blijven tennissen. Maar ook bij Flehite moeten we enkele aanvullende maatregelen nemen. Deze zijn:

  • De 1,5 meter afstand regel is weer van kracht. Hou op het park en in het clubhuis deze afstand van elkaar.
  • Vanaf 19.00 is het clubhuis dicht en zal er geen bardienst zijn. Geplande bardiensten in de avond vervallen.
  • Er mag geen publiek zijn bij trainingen, vrij spelen en wedstrijden, zowel bij jeugd als volwassenen.

Daarnaast blijven de huidige maatregelen ook van kracht. Dit betekent dat een Corona Toegangsbewijs verplicht is in het hele clubhuis en terras en dat dit ook gecontroleerd wordt.

En natuurlijk de basisregels van het RIVM: was je handen, nies en hoest in je elleboog en blijf thuis als je je niet lekker voelt.

Laten we hopen dat een aantal maatregelen snel weer overbodig zullen zijn.

Namens het bestuur.

X