Terugblikken en vooruitblikken

Het jaar is bijna voorbij, tijd om terug te kijken op het afgelopen halfjaar en vooruit te kijken naar 2022.

Ook het afgelopen halfjaar is weer veel gebeurd. Belangrijkste is dat we hebben kunnen doortennissen. Het ITA-veteranentoernooi is gespeeld, een hele mooie Smashing Dubbel tie-break toernooidag, het open jeugdtoernooi in de herfstvakantie en de najaarscompetitie is volledig gespeeld. En ook nu, net na de aankondiging van de lockdown, kunnen we in ieder geval de komende weken blijven spelen. Fijn!

Ook is er weer gewerkt om ons park nog weer beter en mooier te maken. Nieuwe dakgoten voor het clubhuis, het clubhuis is geschilderd en de parkcommissie werkt al weer aan een paar nieuwe trappen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid sproeien we niet meer met drinkwater, hiervoor is een eigen waterput geslagen. Tennisballen en plastic flesjes kun je inleveren om te recyclen.

Een droevige noot is dat dit jaar ons lid Jaap Hettinga is overleden en in het najaar onze oud-leden Riet van Valkenhoef en Riet Roetink. Tijdens de ALV’s hebben we hier even bij stil gestaan.

Verrassend voor ons was het bericht van Daan dat hij per 1 april 2022 stopt met zijn tennisschool bij Flehite. Wij hebben veel waardering wat Daan met zijn team heeft bereikt afgelopen (bijna) 6 jaar. Daan en team: bedankt!

Gelukkig is het inmiddels ook gelukt om per 1 april 2022 een nieuwe tennisschool aan ons te verbinden. Rob van Bunderen is al lid van Flehite, speelt op zaterdag competitie en neemt met zijn tennisschool het stokje van Daan over. Hier zijn wij erg blij mee en we hopen op een lange en goede samenwerking met Rob en zijn team.

En als we toch vooruitkijken naar 2022: er nog genoeg op de rol!

Het Smashing Dubbel toernooi is verplaatst naar de laatste week maart/begin april. Uniek dat er in die periode een toernooi op gravel is. Met hulp van Sas (die gelukkig ook volgend jaar onze banen weer zal onderhouden) moet dat lukken.

De indeling van de voorjaarscompetitie zal in januari bekend zijn en wat mooi om te zien dat zoveel leden mee willen doen. Een hele puzzel voor de TC en JC 😉

In de voorjaars-ALV staat een wijziging van de statuten op de agenda nodig door de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ook hebben we dan het financiële resultaat over 2021. Alvast een tip van de sluier: we zijn en blijven een financieel gezonde vereniging. Daarom hebben we in de najaars-ALV besloten dat we in 2022 de contributie niet verhogen, ondanks dat we het hele jaar kunnen spelen. We hebben het adolescenten-lidmaatschap geïntroduceerd voor de leden die doorstromen vanuit de jeugd en voor de leden die in de eerste 5 jaar zitten na het junior-lidmaatschap. Mooi toch?

In het najaar van 2022 staat de verbouwing van de keuken op het programma en we zijn weer serieus aan het denken over een 7e baan. Mede ingegeven door het feit dat er meer dan 120 senioren op de wachtlijst staan.

Genoeg actie op Flehite dus en ik vergeet vast nog wat. Hopelijk kunnen we weer snel ‘gewoon’ op Flehite zijn, zonder allerlei beperkingen. Dan organiseren we ook een mooie bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Want onze vrijwilligers zorgen er voor dat we op Flehite ons balletje kunnen slaan en een drankje/hapje kunnen doen.
Dank alle vrijwilligers weer voor jullie inzet in 2021!

Namens het hele bestuur wens ik alle leden hele fijne feestdagen en een goed begin van 2022. Tot op Flehite en blijf gezond.

Stephan Obdeijn
Voorzitter

X