Positieve berichten op ALV 10 maart

Op 10 maart was de voorjaars-ALV. Met meer dan 30 leden hebben we stil gestaan bij het overlijden van Jaap Hettinga, teruggeblikt op het afgelopen jaar, de financiƫle resultaten van 2020 vastgesteld en vooruit gekeken.

 

De belangrijkste punten op een rij:

  • Financieel kleine plus. Ondanks lagere barinkomsten en veel investeringen hebben we financieel een kleine plus gemaakt. Dit komt mede door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en kritisch te zijn op de kosten. Leuk om te melden dat de investering in led-verlichting en zonnepanelen zich nu al terugverdient. Er is ook een reservering gemaakt voor onderhoud van het clubhuis. De ALV is akkoord gegaan met de realisatie van 2020 en het bestuur/penningmeester hebben hiervoor decharge gekregen.
  • Onderhoud club(huis). Ook in 2021 blijven we investeren in het park. We willen o.a. een eigen bron voor sproeien, het clubhuis krijgt nieuwe dakgoten en we willen het schilderwerk aanpakken.
  • Aanpassing statuten voor WTBR. Per 1 juli gaat een nieuwe wet in: de WTBR. Iedere vereniging in Nederland moet hieraan gaan voldoen, waarbij het er om gaat dat we afspraken en werkwijzen moeten vastleggen voor goed (financieel) bestuur. Dit leidt o.a. tot een aanpassing van de staturen die we in de volgende ALV klaar willen hebben.
  • Damesdag. Last but not least: er is instemming om ook een Damesdag te organiseren!

Wij kijken terug op een goede ALV en zien 2021 met vertrouwen tegemoet.

Blijf gezond en tot op Flehite!

Namens het bestuur,

Stephan Obdeijn

Voorzitter

 

X