Contributie 2023

16 januari 2023

Het tennisseizoen wordt geopend, tijd om de contributie te betalen. Wij zullen ca. 1 februari het contributiebedrag van het opgegeven rekeningnummer afschrijven. Mochten er in de tussentijd wijzigingen zijn opgetreden waardoor de incasso fout kan gaan, of is er iets anders dat je met de penningmeester of de ledenadministratie wilt overleggen dan verzoeken wij je vriendelijk dit tijdig via onderstaand mailadres door te geven.  

De verschuldigde contributiebedragen voor 2023 staan op de site (klik hier voor meer informatie). Deze bedragen zijn afgesproken en met algemene stemmen goedgekeurd tijdens de ALV van november 2022. Bij stornering van de incasso zal € 10 administratiekosten in rekening worden gebracht. De contributie van seniorleden en adolescentleden (leden die in het kalenderjaar 18, 19, 20, 21 of 22 jaar zijn of worden) wordt vermeerderd met € 60,- ‘bargeld’. Dit geldt niet voor leden die na 31 juli van het betreffende jaar 18 jaar worden. Het ‘bargeld’ wordt na afloop van het seizoen (in januari) teruggestort indien er 8 uur bardienst is gedraaid. De eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden bedragen ook dit jaar 25,00 euro voor nieuwe senioren en 15,00 euro voor nieuwe junioren.

Graag maken wij u er nogmaals op attent dat de ledenpassen meerjarig zijn. Bewaar dus je oude pas goed. Er komen alleen passen voor nieuwe leden.

Wij wensen u op voorhand een sportief en gezellig tennisseizoen toe.  

Met vriendelijke groet,    

Arend Pasma ([email protected]), Margot Wijnen ([email protected]

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 9306

LTV Flehite

Zandbergenlaan 42A
3817 GN Amersfoort