Contributie 2021

Ingezonden brief ledenadministratie:

 

Beste leden van LTV Flehite,

Het is weer tijd om de contributie te betalen. Wij zullen 1 maart het contributiebedrag van het opgegeven rekeningnummer afschrijven. Mochten er in de tussentijd wijzigingen zijn opgetreden waardoor de incasso fout kan gaan, of is er iets anders dat je met de penningmeester of de ledenadministratie wilt overleggen dan verzoeken wij je vriendelijk dit tijdig via onderstaand mailadres door te geven.

De verschuldigde contributiebedragen voor 2021 staan op de website ‘Informatie voor leden’. Deze bedragen zijn afgesproken en met algemene stemmen goedgekeurd tijdens de ALV van november 2020. Het bargeld* is dit jaar € 30,- en zal samen met de contributie worden afgeschreven. Na het draaien van 1 bardienst wordt het bargeld in december teruggestort.

* NB Het bargeld van 2020 (EUR 60,-) kan ook dmv extra bardiensten worden terugverdiend in 2021, vanwege langdurende sluiting van de bar in 2020 ivm Corona.

De eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden bedragen ook dit jaar 25,00 euro voor nieuwe senioren en 15,00 euro voor nieuwe junioren.

>> Graag maken wij u er nogmaals op attent dat de ledenpassen meerjarig zijn. Bewaar dus je oude pas goed. Er komen alleen passen voor nieuwe leden.

Wij wensen u op voorhand een sportief en gezellig tennisseizoen toe.

Met vriendelijke groet,

Arend Pasma (penningmeester@flehite.nl)

Margot Wijnen (ledenadministratie@flehite.nl)

 

X