Bediening Baanverlichting

Vanaf 2 september a.s. is het weer mogelijk om vanuit het clubhuis de baanverlichting aan- en uit te schakelen. In de keuken naast de grote koelkast aan de linkerzijde (daar waar vroeger ook de baanverlichting bediend kon worden) hangt een tablet. De bediening is eenvoudig: – tik op de tablet – kies de baan die […]

Ingezonden bericht: Wie weet het antwoord op de onderstaande Flehite vragen?

Nu er niet helaas niet getennist kan worden op ons mooie cluppie pak je de fiets maar. Tijdens één van mijn tochtjes kwam ik bijgaande lantaarnpaal tegen met daar hoog boven in een drietal stikkers. Deze stikkers dateren uit de goeie ouwe tijd dat wij het “grote toernooi” op ons park organiseerden. Er werd van […]

Van de Voorzitter: het zijn bizarre tijden

Beste Flehitenaren, Het zijn meer dan bizarre tijden. Zo kondigden we op de ALV op 11 maart aan dat het park sneller open kan dan verwacht. Een paar dagen later waren we genoodzaakt het park voor langere tijd te sluiten. Terecht natuurlijk, want we zijn er met zijn allen bij gebaat dat we de verspreiding van […]

Duurzaamheid van Flehite in beeld bij ‘Alles over Sport’

Er is een leuk artikel met de titel “Zo betrekt tennisclub Flehite haar leden bij de duurzaamheidsplannen” op de website Alles Over Sport  geplaatst. Je kunt hierin lezen over de manier waarop de commissie duurzaamheid samen met het bestuur en de Groene Club een inventarisatie gemaakt heeft van die aspecten die duurzamer kunnen bij Flehite. […]

Afgelastingen i.v.m. coronavirus

In verband met het coronavirus zijn de volgende activiteiten en evenementen afgelast: KTC oranje/rood AED Training Vrijwilligersavond Captainsavond Jeugd Captainsavond Senioren Opening seizoen jeugd Opening seizoen senioren Introductie nieuwe leden Clinic Mocht de afgelasting om een vervolgactie vragen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het uitreiken van passen of het verstrekken van informatie m.b.t. de competitie […]

Update 12-3-2020: Aanscherping beleid i.v.m. het coronavirus

Ten aanzien van het Coronavirus volgen wij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de KNLTB. Conform de richtlijnen van de KNLTB gaan alle geplande bijeenkomsten op de club zoals vergaderingen, meetings en wedstrijden in ieder geval NIET door tot 1 april 2020. Daarnaast dus ook geen handen schudden, niezen in je elleboog, papieren […]

Bestuurswisseling

Tijdens de ALV van 11 maart jl. is Lisette Hetzler afgetreden als vertegenwoordiger van de jeugdcommissie in het bestuur. Lisette, dank je wel voor al je inspanningen van de afgelopen jaren. Florentien Segaar gaat haar taken overnemen en is beëdigd als nieuw bestuurslid. Florentien, we wensen je een succesvolle bestuurstijd toe!

Parkreglement vernieuwd

Over een paar weken kunnen we weer genieten van ons mooie park. Net zoals elke vereniging en organisatie heeft ook LTV Flehite een aantal regels, welke omschreven zijn in de statuten van de club. Maar, makkelijker is de samenvatting oftewel het parkreglement. Dit reglement bevat onder andere regels voor afhangen, gedrag op en naast de baan […]

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Flehite nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering op 11 maart a.s. om 20.30 uur in clubhuis. Onderstaand de agenda. De link naar de vergaderstukken ontvang je via de Flash. Opening en vaststelling agenda Mededelingen en ingekomen stukken: Ledenadministratie Verslag van de ALV dd. 13 november 2019 Financiën Exploitatie 2019 Verslag kascommissie […]

AED Training

Op woensdag 18 maart wordt er door de leverancier van de AED (ook wel bekend als defibrillator), van 20 tot 21 uur een training verzorgd. Een AED kan levens redden. Daarom vindt het bestuur het belangrijk dat zoveel mogelijk leden met de AED kunnen omgaan. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan […]