In memoriam Riet Roetink

Wij ontvingen het droeve nieuws dat op 4 augustus Riet Roetink is overleden.

Riet was een bekend gezicht op Flehite, zij was ruim 40 jaar lid van onze vereniging. Zij heeft actief deelgenomen aan competities, toernooien en de toss-ochtenden. Toen op haar 80ste de service niet meer liep, stopte zij met tennissen en werd vaste supporter voor alle Flehitenaren. Riet heeft van iedereen en alles genoten, op en naast de baan.

We wensen Anjoke, Lian, Adri, John, Mick, Thierry, Anouk, Brenda en familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Bestuur Flehite,
Arend, Florentien, Martin, Stephan, Tamara, Richard en Ina

In memoriam Riet van Valkenhoef

Op 3 augustus bereikte ons het droevige bericht dat Riet van Valkenhoef is overleden. Riet was tientallen jaren actief lid van Flehite, totdat dit, in verband met haar gezondheid, niet meer ging. Zolang het kon was ze nog regelmatig op Flehite en genoot van een mooie pot tennis, ons mooie park en van de vele voor haar bekende Flehitenaren.

Riet was jarenlang actief in diverse commissies zoals de jeugdcommissie, barcommissie en evenementencommissie. We herinneren haar als een warme en betrokken Flehitenaar.

We wensen Peter, Jennifer en familie veel sterkte de komende tijd om dit verlies te verwerken.

Bestuur Flehite,
Arend, Martin, Florentien, Ina, Richard, Tamara en Stephan

Renewaball container bij Flehite! Help jij ook mee?

Flehite is één van de 100 tennisclubs die mee gaat doen aan Renewaball, de allereerste recyclebare tennisbal van de wereld! Deze organisatie start binnenkort een tweede pilot om tennisballen in te zamelen en te recyclen tot nieuwe milieuvriendelijke tennisballen, gesponsord door ABN-AMRO. Dit is heel goed nieuws voor onze vereniging omdat wij graag helpen de tennissport duurzaam te maken.

>>> Deponeer jouw oude tennisballen voortaan in de speciale container en draag je steentje bij!

Tennissen steeds duurzamer

Elk jaar worden er zo’n 300 miljoen tennisballen geproduceerd. Veelal in Zuidoost-Azië. In Nederland gebruiken we er zo’n 5,5 miljoen per jaar. Wordt er mee getennist, dan komen er bij elke slag ontelbare deeltjes microplastics vrij, die in de lucht blijven dwarrelen. En uiteindelijk belandt 97% van alle tennisballen in de prullenbak. Allemaal niet goed voor het milieu.

De Renewaball brengt daar verandering in. Deze eerste recyclebare tennisbal ter wereld is gemaakt met oude ballen en is 100% recyclebaar. De bal wordt geproduceerd en gebruikt in West-Europa. Het vilt van de bal is gemaakt van biologisch wol en katoen, en bevat geen polyester en nylon. Zo kun je met een goed gevoel de baan op voor een veel milieuvriendelijker partijtje tennis.

Pilot inzamelcontainer bij Flehite

Binnenkort krijgen van wij Renewaball een inzamelcontainer in bruikleen die op afroep wordt geleegd. Renewaball gaat deze ballen tot duurzame tennisballen recyclen en ze binnenkort ook verkopen via hun website www.renewaball.com. Als commissie Duurzaamheid hebben we op de ballen ingetekend en hopen we binnenkort de ballen te (laten) testen. Mogelijk kunnen we dan ook de ballen via Flehite verkopen aan leden. Hierover later meer.

Voordat de Renewaball inzamelcontainer wordt geleverd, gebruiken we tijdelijk een andere inzamelbak. Gooi nu al je oude tennisballen in deze bak en help de tennissport verduurzamen!

Helene, Irene en Marlies

Commissie Duurzaamheid Flehite

Superdry Vest (Ingezonden bericht Rutger Blom)

—- INGEZONDEN BERICHT —-

(Redactie: het vest is inmiddels terecht)

Zou degene die per ongeluk mijn vest heeft meegenomen uit de gevonden voorwerpen, deze weer naar Flehite willen brengen?

Je kan het afleveren bij de bar, terugleggen bij de gevonden voorwerpen of afgeven op Zandbergenlaan 42 .

Het betreft het grijze superdry vest op de foto.

Met vriendelijk groet,

Rutger Blom

Bloembedjes test op Flehite

Al op de club geweest en de vreemde strook op het talud bij baan 1 gezien?

Nee, Martin of Sas zijn niet uitgeschoten met maaien 😉 De Duurzaamheidscommissie heeft op verschillende plekken bloemzaden gezaaid. Als test om te kijken of er op de taluds meer kan ‘bloeien’. Bloemen zijn goed voor de insecten en die insecten lokken vogels. En vogels, zoals bijvoorbeeld koolmezen, zijn weer een natuurlijk wapen tegen de processierups, die zich graag nestelt in onze prachtige eiken.

Kortom, lekker duurzaam. En kleurige bloemen naast gele tennisballen is toch prachtig?

Positieve berichten op ALV 10 maart

Op 10 maart was de voorjaars-ALV. Met meer dan 30 leden hebben we stil gestaan bij het overlijden van Jaap Hettinga, teruggeblikt op het afgelopen jaar, de financiële resultaten van 2020 vastgesteld en vooruit gekeken.

 

De belangrijkste punten op een rij:

 • Financieel kleine plus. Ondanks lagere barinkomsten en veel investeringen hebben we financieel een kleine plus gemaakt. Dit komt mede door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en kritisch te zijn op de kosten. Leuk om te melden dat de investering in led-verlichting en zonnepanelen zich nu al terugverdient. Er is ook een reservering gemaakt voor onderhoud van het clubhuis. De ALV is akkoord gegaan met de realisatie van 2020 en het bestuur/penningmeester hebben hiervoor decharge gekregen.
 • Onderhoud club(huis). Ook in 2021 blijven we investeren in het park. We willen o.a. een eigen bron voor sproeien, het clubhuis krijgt nieuwe dakgoten en we willen het schilderwerk aanpakken.
 • Aanpassing statuten voor WTBR. Per 1 juli gaat een nieuwe wet in: de WTBR. Iedere vereniging in Nederland moet hieraan gaan voldoen, waarbij het er om gaat dat we afspraken en werkwijzen moeten vastleggen voor goed (financieel) bestuur. Dit leidt o.a. tot een aanpassing van de staturen die we in de volgende ALV klaar willen hebben.
 • Damesdag. Last but not least: er is instemming om ook een Damesdag te organiseren!

Wij kijken terug op een goede ALV en zien 2021 met vertrouwen tegemoet.

Blijf gezond en tot op Flehite!

Namens het bestuur,

Stephan Obdeijn

Voorzitter

 

Flehite doneert aan de voedselbank

Onlangs heeft de barcommissie de jaarlijkse inventarisatie van de voorraad gedaan. Helaas bleken er door de plotselinge sluiting van de bar, enkele producten tegen het eind van de houdbaarheidstermijn te zijn. Gelukkig is er een goede bestemming gevonden in de vorm van een donatie aan de voedselbank!

Het bestuur blikt terug en kijkt vooruit

Het is een goed gebruik om aan het eind van het jaar terug te blikken op wat er allemaal is gebeurd en een doorkijk te geven naar het komende jaar.
Wat een roller coaster is 2020 geweest voor iedereen in de thuissituatie en op het werk, maar ook op sportief gebied. Het is een jaar om nooit te vergeten.

In deze situatie was het heel fijn dat we, met alle maatregelen en beperkingen die we hebben gehad, konden blijven doortennissen op onze mooie club.
Achter de schermen is door heel veel Flehitenaren heel veel werk verzet om dit mogelijk te maken. Denk hier even aan als je via de App afhangt en je een uurtje speelt op de baan. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Bedankt alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en dit ook blijven doen! En laten we samen er voor zorgen dat we kunnen blijven spelen.

Je zou bijna vergeten dat er nog veel meer is gebeurd zoals bijvoorbeeld:
Flehite is een stuk duurzamer geworden. We hebben o.a. nieuwe led-verlichting, zonnepanelen op het dak, zijn gestart met gescheiden afvalinzameling en overal op het park hangen vogelkastjes om de processierupsen te bestrijden. De banen zijn het hele seizoen al geweldig en het park ziet er goed uit. Het elektronische toegang systeem is verder uitgebreid en op de kopse kant van het clubhuis zijn de planken vervangen i.v.m. houtrot. Tijdens de ALV is besloten dat we het hele jaar openblijven en het lukt ons om ook financieel een gezonde vereniging te blijven.

Voor komend jaar hopen we natuurlijk dat we kunnen blijven tennissen, dat het clubhuis weer open kan en dat competities en toernooien doorgaan. Wij zullen er alles aan doen om dit, binnen de regels, mogelijk te maken. Daarnaast gaan we ook weer een aantal investeringen doen in het park en clubhuis om het tennissen bij Flehite nog aantrekkelijker te maken.

Wil je ook een steentje bijdragen aan de activiteiten van onze vereniging, laat het dan weten aan Marieke (vrijwilligerscoordinator@flehite.nl). Iedere hulp is welkom.

Als bestuur wensen we je hele fijne feestdagen en een goede start van 2021.
Blijf gezond en maak van de mogelijkheid gebruik om de komende weken lekker te tennissen!

Arend, Ina, André, Florentien, Martin, Annet en Stephan
Bestuur Flehite

Eerste online ALV een succes

Vorige week woensdag 11 november was de najaars-ALV van Flehite. Dit keer, in verband met Corona, online. Uniek en voor de eerste (en hopelijk laatste) keer op deze manier. Het bestuur was blij verrast dat zoveel leden (meer dan 30!) hebben deelgenomen.

Hieronder de belangrijkste punten en besluiten van de ALV op een rij:

 • We zijn en blijven een aantrekkelijke vereniging en hebben nog een wachtlijst voor senioren en junioren.
 • Naar aanleiding van de adviezen van de werkgroep seizoensverlengend tennissen heeft het bestuur besloten dat we het hele jaar open blijven. De banen gaan dus niet meer dicht, tenzij de weersomstandigheden dit niet mogelijk maken.
 • Financieel gaat het ons (nog steeds) goed. Mede ook door gebruik te maken van subsidieregelingen, kritisch te zijn op de uitgaven en investeringen zich nu al uitbetalen (o.a. zonnepanelen en led-verlichting).
 • Omdat we het grootste deel van het seizoen hebben kunnen tennissen, is er geen restitutie van (een deel van) contributiegeld 2020.
 • Als je in 2020 bardienst hebt gedraaid, krijg je het bijbehorende bargeld uiteraard uitbetaald. Omdat het dit jaar niet voor iedereen mogelijk was bardiensten te draaien, kun je in 2020 betaalde bargelden in 2021 terug verdienen door het doen van bardiensten. Voor 2021 bedraagt het bargeld 30,-.
 • De begroting voor 2021 is goedgekeurd.
 • De contributie voor 2021 blijft hetzelfde als in 2020. Dus geen verhoging. I.v.m. seizoensverlengend tennissen verwachten we de contributie in 2022 iets te verhogen (10,- voor een senior en 5,- voor junioren en dagleden).
 • Het Beleidsplan 2020 – 2025 is toegelicht. Dit gaat de basis zijn voor de komende jaren.

Bedankt iedereen die bij de ALV aanwezig was voor de positieve noten, vragen en instemming.

Namens het bestuur,

Stephan Obdeijn – Voorzitter

Vanaf 7 september Vrij Spelen 45 minuten!

De komende tijd zullen de banen door de competitie, TOSS en toernooien vaker bezet zijn. Om ruimte te creëren zodat zoveel mensen kunnen tennissen, wordt de speelduur voor het VRIJ SPELEN vanaf 7 september met een kwartier ingekort. Deze zal vanaf dan 45 minuten in plaats van een uur zijn.

Daarnaast kunnen er in de komende tijd GEEN mensen geïntroduceerd worden.