Update Corona-maatregelen LTV Flehite (vanaf 13 november)

In de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn aangescherpte Corona-maatregelen benoemd. Deze zijn op 13 november al van kracht en duren in ieder geval tot 4 december 2022.

Het goede nieuws is dat we kunnen blijven tennissen. Maar ook bij Flehite moeten we enkele aanvullende maatregelen nemen. Deze zijn:

  • De 1,5 meter afstand regel is weer van kracht. Hou op het park en in het clubhuis deze afstand van elkaar.
  • Vanaf 19.00 is het clubhuis dicht en zal er geen bardienst zijn. Geplande bardiensten in de avond vervallen.
  • Er mag geen publiek zijn bij trainingen, vrij spelen en wedstrijden, zowel bij jeugd als volwassenen.

Daarnaast blijven de huidige maatregelen ook van kracht. Dit betekent dat een Corona Toegangsbewijs verplicht is in het hele clubhuis en terras en dat dit ook gecontroleerd wordt.

En natuurlijk de basisregels van het RIVM: was je handen, nies en hoest in je elleboog en blijf thuis als je je niet lekker voelt.

Laten we hopen dat een aantal maatregelen snel weer overbodig zullen zijn.

Namens het bestuur.

KNLTB-ledenpas ook in 2022 geldig

Bericht van de ledenadministratie:

 

Bewaar je ledenpas, want in 2022 krijg je vooralsnog geen nieuwe pas. Deze pas is meerjarig en voor hoe lang wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Je lidmaatschap opzeggen? Doe het vóór 1 december

Beste leden van LTV Flehite,

Het zomer tennisseizoen loopt weer ten einde! Mocht je om een of andere reden je lidmaatschap willen opzeggen, doe dat dan voor 1 december per email naar de ledenadministratie: ledenadministratie@flehite.nl.

Je ontvangt altijd een bevestiging van je opzegging binnen 1 dag. Heb je geen bevestiging  ontvangen, dan is je opzegging niet geldig. Neem dan weer contact op met de ledenadministratie  per email (ledenadministratie@flehite.nl).

Met vriendelijke groet, Margot

Ledenadministratie

Gescheiden afval op Flehite: hoe werkt dit?

Wat is de zin van afval scheiden op Flehite? Sinds een jaar zie je overal afvalbakken staan met stickers erop: “pmd” en “rest”. Wat betekent dit? En wat gebeurt er mee als de bakken vol zitten?

We produceren bij Flehite een behoorlijke berg afval, het meeste is afkomstig van de keuken en consumpties. Daarnaast hebben afval van blikken ballen. Allemaal prima te scheiden en daardoor minder schadelijk voor ons milieu.

Hoe werkt gescheiden inzamelen bij Flehite?

We zijn blij te merken dat er al door heel veel leden op een goede manier gebruik wordt gemaakt van de verschillende afvalbakken op ons park. Maar nog niet iedereen is op de hoogte van hoe het precies werkt. Op meerdere plaatsen op ons park staan 2 afvalbakken naast elkaar: de één voor pmd-afval (plastic, drinkpakken/ drinkkarton en blik) en één voor restafval (bijvoorbeeld etensresten, papier en karton, plastic gemengd met papier hardplastic voorwerpen). Verder hebben we sinds kort 2 aparte kliko’s: één voor tennisballen en éen voor petflesjes. Deze laatste twee bakken staan bij de kantine. Als je afval wilt weggooien denk dan eerst even na in welke bak je het kwijt kan!

Waar gaat het afval naar toe?

Het restafval wordt nog steeds op afroep opgehaald door een afvalverwerkingsbedrijf tegen betaling. Het pmd-afval voeren wij op dit moment nog handmatig af naar de pmd-containers in de buurt. Dat is helaas nu nog de enige mogelijkheid om het pmd-afval gescheiden af te voeren. ROVA haalt namelijk alleen pmd bij particulieren op en niet bij bedrijven en verenigingen. We zijn wel in contact met Rijkswaterstaat en de gemeente hierover. Maar voorlopig doen we dit als Commissie Duurzaamheid graag voor de goede zaak! En zo besparen we ook op het ophalen van restafval.

Doe mee en scheid je afval!

Helpen jullie ons mee om het afval te scheiden? Het kost misschien even iets meer moeite omdat je wat verder moet lopen, maar je helpt ons enorm om onze mooie vereniging duurzaam te maken.

Heb je vragen of wil je meehelpen? Stuur een mailtje naar: duurzaamheid@flehite.nl

 

Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Hélene, Marlies en Irene

KNLTB Ledenpas blijft geldig in 2021

In 2019 is de jaarlijkse KNLTB ledenpas vervangen door een ledenpas die meerdere jaren geldig is. Deze ledenpas blijft ook in 2021 gewoon geldig. Dit betekent dat je jouw huidige ledenpas kan blijven gebruiken in 2021!

ALV 11 november 2020 – meld je aan!

Kom naar de ALV (online) en laat van je horen!

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om woensdag 11 november om 20.30 uur aanwezig te zijn op de ALV en hopen op een mooie opkomst!

ALV Vergaderstukken

De agenda, de notulen van de vorige ALV, de begroting 2021 en de voorlopige cijfers 2020 zijn sinds deze week terug te vinden op de download pagina. Op de agenda staat o.a. een update van het investeringsplan en het seizoen verlengend tennis.

In verband met COVID-19 zal deze ALV online plaatsvinden. Graag aanmelden via secretariaat@flehite.nl. Je ontvangt de inloggegevens uiterlijk 10 november als reactie op je email.

We kijken uit naar je komst, het bestuur.