Duurzaamheid van Flehite in beeld bij ‘Alles over Sport’

Er is een leuk artikel met de titel “Zo betrekt tennisclub Flehite haar leden bij de duurzaamheidsplannen” op de website Alles Over Sport ¬†geplaatst.

Je kunt hierin lezen over de manier waarop de commissie duurzaamheid samen met het bestuur en de Groene Club een inventarisatie gemaakt heeft van die aspecten die duurzamer kunnen bij Flehite. Er staat daarnaast beschreven hoe  de leden betrokken worden in de voortgang van dit proces, wat inmiddels gerealiseerd is en wat voor het komende seizoen op stapel staat. Deze duurzame aanpak is een voorbeeld voor andere verenigingen gebleken.

X