Vergaderstukken ALV op woensdag 11 november 2020

Bijgaand de vergaderstukken voor de ALV op woensdag 11 november 2020 (20.30-22.00 uur).

De ALV vindt online plaats. Heb je je al aangemeld? Doe dat via: secretariaat@flehite.nl, dan ontvang je een link en instructies voor deelname.

Agenda ALV 11 november 2020
Notulen ALV 11 maart 2020
Financiële stukken: Flehite Prognose 2020
Financiële stukken: Flehite Begroting 2021
LTV Flehite beleidsplan 2020 – 2025