Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Flehite nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering op 11 maart a.s. om 20.30 uur in clubhuis. Onderstaand de agenda. De link naar de vergaderstukken ontvang je via de Flash.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken:
  • Ledenadministratie
 3. Verslag van de ALV dd. 13 november 2019
 4. Financiƫn
  • Exploitatie 2019
  • Verslag kascommissie
 5. Barprijzen 2020
 6. Investeringsoverzicht update
 7. Update werkgroep seizoensverlengend tennis
 8. Jaarverslagen commissies
 9. Bestuursmutaties
  • Lisette Hetzler treedt af als voorzitter van de JC. Zij heeft zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld. Het bestuur van LTV Flehite draagt Florentien Segaar voor om aan de vrijgekomen vacature invulling te geven.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

X