Aanmelden lidmaatschap senioren

Aanmelden lidmaatschap senioren
Geslacht *

Ondergetekende verplicht zich, na toelating als lid van vereniging LTV Flehite, de contributie jaarlijks via automatische incasso te voldoen. Pas na ontvangst van uw betaling wordt overgegaan tot uitreiking van het label. Bekijk de hoogte van de contributie.

Voeg uw pasfoto toe *
Maximale uploadgrootte: 8MB
Let op: het bestand moet minimaal 500 pixels hoog en 400 pixels breed zijn.
Heeft u al eerder getennist? *
Heeft u eerder competitie gespeeld? *
Wilt u als vrijwilliger actief zijn voor de club? *

Heeft u nog vragen over uw lidmaatschap? Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadminstratie@flehite.nl.

Privacy *