Aanmelden lidmaatschap junioren

Aanmelden lidmaatschap junioren
Geslacht *

De ouder/verzorger van de junior verplicht zich, na toelating van de junior als lid van vereniging LTV Flehite, de contributie jaarlijks via automatische incasso te voldoen. Pas na ontvangst van de betaling wordt overgegaan tot uitreiking van het label. Bekijk de hoogte van de contributie.

Voeg je pasfoto toe *
Maximale uploadgrootte: 8MB
Let op: het bestand moet minimaal 500 pixels hoog en 400 pixels breed zijn.
Heb je al eerder getennist? *
Heb je eerder competitie gespeeld? *
Wil je als vrijwilliger actief zijn voor de club? *

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap van uw zoon of dochter neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@flehite.nl.

Privacy *