Op Flehite geldt een aantal reglementen. Het gaat om o.a. het baanreglement, de spelregels voor de bar, de regels voor de parksleutel, regels voor alchoholverkoop en alcoholgebruik en de huisregels. Je kunt hieronder alle reglementen lezen.

 • Baanreglement

  Algemeen De tennisbanen dienen betreden te worden via de hiervoor bestemde openingen in het hek per baan. Afval moet men Lees meer
 • Barreglement

  Bij onze club wordt de bar geheel door eigen leden gerund. Ieder seniorlid draait acht uur bardienst. In het openingsweekend Lees meer
 • Alcoholgebruik

  Voor het schenken van alcohol gelden enkele wettelijke bepalingen. Ook hebben we met elkaar enkele huis- en gedrags-regels opgesteld. Als Lees meer
 • Parksleutel procedure

  Bejaardencentrum "De Amerhorst" nog steeds goede buur.Flehite heeft een "gentleman's agreement" met het bejaardencentrum De Amerhorst over het afhalen van Lees meer
 • Parksluiting

  Het park sluit op zaterdag en zondag om 21:00 uur. Na afloop van de competitieperiode komt het regelmatig voor dat Lees meer
 • Huisregels

  LTV Flehite is een tennisvereniging met recreatief en prestatief ingestelde leden; respect voor elkaars kwaliteiten draagt bij aan een goede Lees meer
 • Introducés

  Introducés kunnen tijdens de competitieperiode niet spelen. Na deze periode kunnen zij wel spelen tegen betaling van een bedrag van Lees meer
 • Statuten en Huishoudelijk reglement

  Geinteresseerd in geschiedenis? Hieronder vind je de statuten en het huishoudelijk reglement van Flehite. De statuten zijn van 17 december Lees meer
 • 1